Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

U smislu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sudjelovanje zainteresirane javnosti obuhvaća četiri stupnja:

Informiranje je prvi stupanj sudjelovanja zainteresirane javnosti koji razumijeva jednosmjeran proces, što znači da državna tijela informiraju građane prema svojem nahođenju ili građani dolaze do informacija na vlastitu inicijativu; za primjer toga odnosa navodi se pristup javnim aktima, službenim glasilima (»Narodnim novinama«) i internetskim stranicama državnih tijela.

Savjetovanje, u smislu ovoga Kodeksa, dvosmjerni je proces tijekom kojeg državna tijela traže i primaju povratne informacije od građana, odnosno zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Uključivanje razumijeva viši stupanj dvosmjernog procesa putem kojega su predstavnici zainteresirane javnosti aktivno uključeni u utvrđivanje javne politike, primjerice kroz članstvo u radnim skupinama za izradu zakona, drugog propisa ili akta.

Partnerstvo pretpostavlja najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika zainteresirane javnosti za proces donošenja i provedbe programa, zakona, drugih propisa i akata.

Zainteresirana javnost, u smislu Kodeksa, su: građani, organizacije civilnoga društva (neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikati, udruge poslodavaca), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati zakon, drugi propis ili akt koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njegovu provedbu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku možete uputiti putem niže priloženog obrasca. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu ured-gradonacelnika@krizevci.hr

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Gradu Križevcima je Melita Horvat
E-mail: ured-gradonacelnika@krizevci.hr
Telefon: 048/681 002

Savjetovanja u tijeku:

 

1. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Križevaca

Tri su ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Križevaca: Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja i Izvješće o provedbi Plana upravljanja. Strategijom upravljanja imovinom Grada Križevaca za razdoblje 2017.-2021. godine (Službeni Vjesnik Grada Križevaca 1/17), određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja nekretninama, uvažavajući pritom gospodarske i razvojne interese Grada. Pojedinačnim godišnjim planovima upravljanja imovinom Grada, određuju su kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja, a sve u svrhu provođenja Strategije.

Stoga,Grad Križevci pokreće proces savjetovanja sa javnošću u trajanju od 30 dana.
Obrazac možete naći OVDJE.
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Križevaca možete vidjeti OVDJE.

 

 

2. Izmjena i dopuna odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca

Donosi se Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 3/05, 1/07,1/09, 6/11, 8/11 i 4/14), stoga Grad Križevci pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.
Sve informacije kao i primjedbe možete dati do 15.prosinca 2017. na mail: andelko.nervo@krizevci.hr

Obrazac možete naći OVDJE

PLAN MOŽETE VIDJETI OVDJE

 

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE
U postupku je donošenje PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE, stoga Grad Križevci pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.
Obrazac možete naći OVDJE

PLAN MOŽETE VIDJETI OVDJE

Završena savjetovanja:

e - USLUGE

Provjerite status predmeta

Prijavite komunalni problem

Geoportal

izbori 2017

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com