Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

U smislu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sudjelovanje zainteresirane javnosti obuhvaća četiri stupnja:

Informiranje je prvi stupanj sudjelovanja zainteresirane javnosti koji razumijeva jednosmjeran proces, što znači da državna tijela informiraju građane prema svojem nahođenju ili građani dolaze do informacija na vlastitu inicijativu; za primjer toga odnosa navodi se pristup javnim aktima, službenim glasilima (»Narodnim novinama«) i internetskim stranicama državnih tijela.

Savjetovanje, u smislu ovoga Kodeksa, dvosmjerni je proces tijekom kojeg državna tijela traže i primaju povratne informacije od građana, odnosno zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Uključivanje razumijeva viši stupanj dvosmjernog procesa putem kojega su predstavnici zainteresirane javnosti aktivno uključeni u utvrđivanje javne politike, primjerice kroz članstvo u radnim skupinama za izradu zakona, drugog propisa ili akta.

Partnerstvo pretpostavlja najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika zainteresirane javnosti za proces donošenja i provedbe programa, zakona, drugih propisa i akata.

Zainteresirana javnost, u smislu Kodeksa, su: građani, organizacije civilnoga društva (neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikati, udruge poslodavaca), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati zakon, drugi propis ili akt koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njegovu provedbu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku možete uputiti putem niže priloženog obrasca. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu ured-gradonacelnika@krizevci.hr

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Gradu Križevcima je Melita Horvat
E-mail: ured-gradonacelnika@krizevci.hr
Telefon: 048/681 002

Savjetovanja u tijeku:

 

1. PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI  NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15), članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09. i 1/13.) i članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 6/17) Gradsko vijeće Grada donijet će PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA ZA 2018. GODINU  te se pokreće proces savjetovanja sa javnošću.

OBRAZAC

 

2. NACRT GRADSKOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA KRIŽEVACA

Pozivaju se svi zainteresirani građani da sudjeluju u javnoj raspravi i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Gradskog programa za mlade Grada Križevaca.
Obrazac

 

Završena savjetovanja:

e - USLUGE

Provjerite status predmeta

Prijavite komunalni problem

Geoportal

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com