JAVNA NABAVA

Grad Križevci kao javni naručitelj provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16).


Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne Novine, br. 101/17) naručitelj donosi Plan nabave, koji se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

U Plan nabave unose se predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn bez PDV-a i za radove procijenjene vrijednosti manje od 500.00,00 kn bez PDV-a.

Postupke javne nabave provode predstavnici naručitelja (stručno povjerenstvo za javnu nabavu) koje imenuje gradonačelnik prilikom donošenja odluke o početku postupka. Jedan predstavnik naručitelja obavezno posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Velika pažnja je posvećena sprječavanju sukoba interesa. Svi predstavnici naručitelja, kao i čelnik tijela naručitelja, potpisuju izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

Na internet stranici Grada redovito se objavljuju sve dokumentacije o nabavi, te se redovito ažurira Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma.

Grad Križevci kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) objavljuje Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave.

 OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) Grad Križevci, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim  gospodarskim subjektima:

1. DANIJEL  d.o.o., V. Köröskenya 15, Križevci

2. OPG Lidija Martinčević, Lemeš Križevački 24,

a u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju.

 

 POSTUPCI JAVNE NABAVE

Prema Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) i Uredbi o objavama javne nabave ("Narodne novine", br. 10/2012), javni naručitelj je obvezan u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,objavljivati sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno jednake ili veće od 500.00,00 kn za radove, što uključuje i neograničeno, besplatno stavljanje na raspolaganje cjelovite dokumentacije o nabavi i ostale dodatne dokumentacije koja se odnosi na postupak javne nabave.
 

Registar ugovora  i okvirnih sporazuma javne nabave možete preuzeti OVDJE.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu -> http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

 

 

JAVNA NABAVA U 2018. GODINI

 

   1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2018.godinu možete vidjeti OVDJE.

   2. Prve izmjene plana javne nabave Grada Križevaca za 2018.godinu možete vidjeti OVDJE.

   3. Druge izmjene plana javne nabave Grada Križevaca za 2018.godinu možete vidjeti OVDJE.

 JAVNA NABAVA U 2017. GODINI

   1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2017.godinu možete vidjeti OVDJE.
   2. I Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.
   3. II Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   4. III Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   5. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   6. V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   7. Postupke javne nabave provedene u 2017. godini možete vidjeti OVDJE.

Postupak zajedničke javne nabave za opskrbu električnom energijom za 2018. godinu

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1330511

Postupak zajedničke javne nabave za opskrbu prirodnim plinom za 2018. godinu

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1329370

 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Izgradnja sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnja pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina)

1.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

2. Izgradnja sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnja pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina)

2.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

3. Radovi na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Kkriževcima u okviru projekta ''Cyclo-Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011.

3.1 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

4. Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste Velike Sesvete – Male Sesvete u postojećem koridoru

4.1 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju I

4.2 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju II

 

 JAVNA NABAVA U 2016. GODINI

 1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2016.godinu možete vidjeti OVDJE.
 2. Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Križevaca za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.
 3. II. Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Križevaca za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.
 4. Postupke javne nabave provedene u 2016. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2015. GODINI

 1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2015.godinu možete vidjeti OVDJE.
 2. Odluku o bagatelnoj nabavi Grada Križevaca možete vidjeti OVDJE.
 3. Postupke javne nabave provedene u 2015. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2014. GODINI

 1. Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 2. I. izmjene i dopune Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 3. II. izmjene i dopune Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 4. III. izmjene i dopune Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 5. Postupke javne nabave provedene u 2014. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2013. GODINI

 1. Plan nabave za 2013. možete vidjeti OVDJE.
 2. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE.
 3. Postupke javne nabave provedene u 2013. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2012. GODINI

 1. Plan nabave za 2012. godinu-ukupni, možete vidjeti OVDJE.
 2. Izmjena Plana nabave za 2012. - ukupni, možete vidjeti OVDJE.
 3. II. Izmjena Plana nabave za 2012. - ukupni, možete vidjeti OVDJE.
 4. Postupke javne nabave provedene u 2012. godini možete vidjeti OVDJE.

Radovi na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Kkriževcima u okviru projekta ''Cyclo-Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011.

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com