JAVNA NABAVA

Grad Križevci, kao javni naručitelj, provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16).

U roku od 60 dana od donošenja proračuna, donosi se Plan nabave, koji se objavljuje na internetskim stranicama Grada.

U Planu nabave se popisuju predmeti nabave koji se planiraju u proračunskoj godini i to predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn bez PDV-a za robu i usluge, odnosno jednaka ili veća od 500.00,00 kn bez PDV-a za radove - za što je obvezno provoditi Zakon o javnoj nabavi i predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn - što se provodi sukladno internom aktu.

Postupke javne nabave provode predstavnici naručitelja (stručno povjerenstvo za javnu nabavu) - najčešće neparan broj, koje imenuje gradonačelnik prilikom donošenja odluke o početku postupka. Jedan predstavnik naručitelja obavezno posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Kako bi se povećala transparentnost provođenih nabava, jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu je obvezno vanjski član - građanin, koji se javio na otvoreni poziv Grada za članove povjerenstva za javnu nabavu.

Velika pažnja je posvećena sprječavanju sukoba interesa. Svi predstavnici naručitelja, kao i čelnik tijela naručitelja, potpisuju izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

Na internet stranici Grada redovito se objavljuju sve dokumentacije o nabavi, te se redovito ažurira Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma.

 

Grad Križevci kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) objavljuje Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave.

 OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Grad Križevci kao Javni naručitelj u sukobu interesa (čl. 80. Zakona o javnoj nabavi – "Narodne Novine" broj: 120/16), kako slijedi:

- DANIJEL  d.o.o., V. Köröskenya 15, Križevci

- OPG Lidija Martinčević, Lemeš Križevački 24

 

 POSTUPCI JAVNE NABAVE

Prema Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) i Uredbi o objavama javne nabave ("Narodne novine", br. 10/2012), javni naručitelj je obvezan u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,objavljivati sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno jednake ili veće od 500.00,00 kn za radove, što uključuje i neograničeno, besplatno stavljanje na raspolaganje cjelovite dokumentacije o nabavi i ostale dodatne dokumentacije koja se odnosi na postupak javne nabave.
 

Registar ugovora  i okvirnih sporazuma javne nabave možete preuzeti OVDJE.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu -> http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

 

 

JAVNA NABAVA U 2017. GODINI

 

   1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2017.godinu možete vidjeti OVDJE.
   2. I Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.
   3. II Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   4. III Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   5. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   6. V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

   7. Postupke javne nabave provedene u 2017. godini možete vidjeti OVDJE.
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  1. Izgradnja sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnja pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina)

  1.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

  2. Izgradnja sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnja pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina)

  2.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 JAVNA NABAVA U 2016. GODINI

 1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2016.godinu možete vidjeti OVDJE.
 2. Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Križevaca za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.
 3. II. Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Križevaca za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.
 4. Postupke javne nabave provedene u 2016. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2015. GODINI

 1. Plan javne nabave Grada Križevaca za 2015.godinu možete vidjeti OVDJE.
 2. Odluku o bagatelnoj nabavi Grada Križevaca možete vidjeti OVDJE.
 3. Postupke javne nabave provedene u 2015. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2014. GODINI

 1. Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 2. I. izmjene i dopune Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 3. II. izmjene i dopune Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 4. III. izmjene i dopune Plan javne nabave grada Križevaca za 2014.godinu možete vidjeti OVDJE.
 5. Postupke javne nabave provedene u 2014. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2013. GODINI

 1. Plan nabave za 2013. možete vidjeti OVDJE.
 2. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE.
 3. Postupke javne nabave provedene u 2013. godini možete vidjeti OVDJE.
 

 JAVNA NABAVA U 2012. GODINI

 1. Plan nabave za 2012. godinu-ukupni, možete vidjeti OVDJE.
 2. Izmjena Plana nabave za 2012. - ukupni, možete vidjeti OVDJE.
 3. II. Izmjena Plana nabave za 2012. - ukupni, možete vidjeti OVDJE.
 4. Postupke javne nabave provedene u 2012. godini možete vidjeti OVDJE.

e - USLUGE

Provjerite status predmeta

Prijavite komunalni problem

Geoportal

izbori 2017

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 h
INFO TELEFON
048 681 411
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com