Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti osnovana su Statutom Grada Križevaca, a utvrđena su Odlukom o područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti na 50. sjednici Gradskoga vijeća Grada Križevaca 19. studenog 2001. godine.

Na području Grada Križevaca osnovano je 30 mjesnih odbora i 3 gradske četvrti.

 Mjesni odbori obuhvaćaju područja naselja i to:


1. Mjesni odbor Apatovec, obuhvaća naselje Apatovec,
2. Mjesni odbor Bojnikovec,obuhvaća naselje Bojnikovec,
3. Mjesniodbor Brckovčina, obuhvaća naselja: Donja Brckovčina i Gornja Brckovčina,
4. Mjesni odbor Bukovje Križevačko, obuhvaća naselje Bukovje Križevačko,
5. Mjesni odbor Carevdar, obuhvaća naselja: Carevdar, Mali Carevdar, Kostadinovac, Novi Bošnjani i Stari Bošnjani,
6. Mjesni odbor Cubinec, obuhvaća naselje Cubinec,
7. Mjesni odbor Dijankovec, obuhvaća naselje Dijankovec,
8. Mjesni odbor Srednji Dubovec, obuhvaća naselja: Srednji Dubovec i Donji Dubovec,
9. Mjesni odbor Đurđic, obuhvaća naselje: Đurđić, Novi Đurđic i Lemeš Križevački,
10. Mjesni odbor Erdovec, obuhvaća naselje Erdovec,
11. Mjesni odbor Glogovnica, obuhvaća naselja: Gornja Glogovnica, Donja Glogovnica, Marinovec i Jarčani,
12. Mjesni odbor Gornji Dubovec, obuhvaća naselja: Gornji Dubovec, Kućari i Beketinec,
13. Mjesni odbor Gračina, obuhvaća naselje Gračina,
14. Mjesni odbor Ivanec Križevački, obuhvaća naselje Ivanec Križevački,
15. Mjesni odbor Kloštar Vojakovački, obuhvaća naselje Kloštar Vojakovački,
16. Mjesni odbor Majurec, obuhvaća naselje Majurec,
17. Mjesni odbor Novaki Ravenski, obuhvaća naselje Novaki Ravenski,
18. Mjesni odbor Osijek Vojakovački, obuhvaća naselje Osijek Vojakovački,
19. Mjesni odbor Pavlovec Ravenski, obuhvaća naselja: Pavlovec Ravenski i Doljanec,
20. Mjesni odbor Poljana Križevačka, obuhvaća naselje Poljana Križevačka,
21. Mjesni odbor Podgajec, obuhvaća naselje Podgajec,
22. Mjesni odbor Sveta Helena, obuhvaća naselje Sveta Helena,
23. Mjesni odbor Prikraj Križevački, obuhvaća naselje Prikraj Križevački i Sveti Martin,
24. Mjesni odbor Špiranec, obuhvaća naselje Špiranec, Kunđevec i Stara Ves Ravenska,
25. Mjesni odbor Većeslavec, obuhvaća naselja: Većeslavec, Povelić i Ruševac,
26. Mjesni odbor Veliki Potočec, obuhvaća naselje Veliki Potočec,
27. Mjesni odbor Veliki Raven, obuhvaća naselja: Veliki Raven, Mali Raven i Lemeš,
28. Mjesni odbor Velike Sesvete, obuhvaća naselja: Velike Sesvete i Male Sesvete,
29. Mjesni odbor Vojakovac, obuhvaća naselja: Vojakovac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Mičijevac i Pobrđani Vojakovački,
30. Mjesni odbor Žibrinovec, obuhvaća naselje Žibrinovec.

mjesni odbori

Uvećani kartografski prikaz mjesnih odbora na području Križevaca možete vidjeti ovdje.

 

Gradske četvrti obuhvaćaju sljedeće ulice i naselja:

1. Gradska četvrt Centar: Istarska ulica, Trg Antuna Nemčića, Ulica Petra Preradovića, Ante Starčevića, Trg sv. Florijana – neparni brojevi, Trg Ivana Mažuranića, Trg Josipa Juraja Strossmayera, Ulica A.G.Matoša, Radnički dol, Frankopanska, Drage Grdenića, Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Tome Sermagea, Tadije Smičiklasa – parni brojevi, Augusta Šenoe, Trg S.S.Kranjčevića, Ulica kralja Zvonimira, Stanka Miholića, Tina Ujevića, Slavka Kolara, Josipa Buturca, branitelja Hrvatske, Alberta Štrige, Zagrebačka – neparni brojevi, Paška, Krunoslava Heruca, Antuna Mihanovića, Koruška – neparni brojevi, Križevčine, Prigorska, Pušća – parni brojevi, kralja Petra Krešimira, Ljudevita Gaja, Obrtnička, bana Josipa Jelačića, Ljudevita Vukotinovića, Petra Zrinskog – neparni brojevi, Mojsija Baltića, Potočka – parni brojevi, Svetokriška, Trg bana Lackovića, Koprivnička ulica – neparni brojevi, Marijana Detonija, Dragutina Renarića, M. Cihlara Nehajeva, Ratarna, Mislava Demerca, Donje Križevčine, Gornje Križevčine, Kramarovec, Pesek, Šebri, Šetalište Dragutina Novaka, Bogovićeva, Glogovničke bune, Gustava Bohutinskog, Karla Hauslera, Crni put, Trg Milutina Mayera i Vrbovečka ulica – neparni brojevi.

2. Gradska četvrt Donji grad: Trg sv. Florijana – parni brojevi, Ulica Frana Galovića, Frana Gundruma, Nikole Tesle, Zagrebačka ulica – parni brojevi, kralja Tomislava, Ulica Franje Tuđmana, Gospodarska ulica, Ulica Gustava Neuberga Stjepana Radića, Petra Zrinskog – parni brojevi, Matije Gupca, Sidonije Rubido Erdödy, Nine Vavre, Cvjetna, Ivana Gundulića, Koprivnička – parni brojevi, Ljudevita Modeca, Bjelovarska, Desetine, Kalničke punte, Brace Hanžeka, Marcela Kiepacha, Koruška – parni brojevi, dr. Ferde Kerna, Vrbovečka – juži dio, V. Köröskenya, Dragutina Lambla, Andrije Lenarčića, Karane.

3. Gradska četvrt Gornji grad: Zagorska ulica, Pušća – neparni brojevi, Potočka – neparni brojevi, Sviličićev put, Trg sv. Marka Križevčanina, Kosovec, Tadije Smičiklasa – neparni brojevi, biskupa J.Drohobeczkya, Franje Račkoga, Frana Supila, Ivana Viteza, Ive Vojnovića, Vjenceslava Novaka, biskupa B.Božičkovića, Kalnička, Franje Markovića, Mladine, Ivana Lepušića, Lipovčica, helenski put, Greberanec, Gornje Vine, Varaždinska cesta i Mali Potočec.

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com