ISO 90001 - upravljanje kvalitetom

okomiti 9001

Sustav standarda ISO 9000 bavi se  različitim aspektima upravljanja kvalitetom, a sadrži neke od najpoznatijih ISO standarda. Standardi  pružaju smjernice i alate za tvrtke i organizacije koje žele osigurati da njihovi proizvodi i usluge dosljedno ispunjavaju zahtjeve kupca, te da se njihova kvaliteta konstantno poboljšava.
 
Sustav standarda ISO 9000 uključuje slijedeće:
ISO 9001:2008 - navodi zahtjeve na sustav upravljanja kvalitetom
ISO 9000:2005 - pokriva osnovni koncept i pojmove
ISO 9004:2009 - usredotočuje se na načine kako sustav upravljanja kvalitetom učiniti  učinkovitijim i djelotvornijim
ISO 19011:2011 - postavlja smjernice za unutarnje i vanjske revizije sustava upravljanja kvalitetom.
 
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 norma navodi kriterije za sustav upravljanja kvalitetom te je jedini standard u sustavu standarda ISO 9000 za koji se može certificirati. To se može koristiti od strane bilo koje organizacije, velike ili male, te bez obzira područje djelovanja.  ISO 9001:2008 implementiralo je više od milijun tvrtki i organizacija u više od 170 zemalja.
 
Načela upravljanje kvalitetom
Norma se temelji na nizu načela upravljanja kvalitetom, uključujući jaki fokus na kupca/korisnika, motivaciju i implikaciju top menadžmenta, pristup procesu i konstantno poboljšanje. Korištenje ISO 9001:2008 pomaže pri osiguranju vlastite odluke da kupci/korisnici dobiju dosljedne i kvalitetne proizvode i/ili usluge, što opet donosi mnoge prednosti u poslovanju.
 
Revizije
Provjera da sustav funkcionira je vitalni dio ISO 9001:2008 norme. Organizacija mora obavljati unutarnje revizije i  provjeravati kako njezin sustav upravljanja kvalitetom radi. Organizacija također može odlučiti pozvati neovisno certifikacijsko tijelo kako bi potvrdila da posluje u skladu sa standardom. Organizacija može pozvati čak i svoje klijente za reviziju vlastitog sustava kvalitete.
 
ISO 27001 - upravljanje informacijskom sigurnošću

okomiti 27001

Standard ISO 27001 objavljen je u listopadu 2005., i zamijenio je stariji BS7799-2 standard. Ovaj standard je specificiran za Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS).
 
Standard BS7799 objavljen je 1995. godine i njegov prvi dio je nastao kao skup praktičnih pravila. Nakon nekoliko godina, donesen je i prihvaćen drugi dio standarda koji se bavi područjem sustava za upravljanje.
 
Tada ISO 27001 zamjenjuje BS7799-2, poboljšava ga, te usklađuje sa ostalim ISO standardima.
 
Svrha samog standarda je "omogućavanje zahtjeva za uspostavljanjem, provođenjem, održavanjem i konstantnim poboljšavanjem Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS)". To se ujedno smatra i strateškim ciljem pri usvajanju ovog standarda. Nadalje, dizajn i implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću neke organizacije je pod utjecajem potreba i ciljeva, sigurnosnim zahtjevima, organizacijskim procesima te veličinom i strukturom same organizacije.
 
Verzija standarda ISO 27001:2005 koristi tzv. PDCA (Plan-Do-Check-Act), model za strukturu samih procesa. Nova verzija ISO 27001:2013 stavlja veći naglasak na mjerenje i procjenu u kojoj se mjeri Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću neke organizacije u stvarnosti i poštuje. Također je pokriveno područje povjeravanja dijela proizvodnje/usluga vanjskim izvršiocima (eng. outsourcing) i dodatna pažnja je posvećena organizacijskom kontekstu informacijske sigurnosti.
 

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com