PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
2018. GODINA
 PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA
   
Proračun Grada Križevaca za 2018. godinu  
2017. GODINA
 PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA
Proračun Grada Križevaca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Financijski izvještaji Grada Križevaca za I-XII mjesec 2017.

Konsolidirani financijski izvještaji Grada Križevaca za I-XII mjesec 2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2017. godine

2016. GODINA
 PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA
II Izmjene i dopune proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu  
I Izmjene i dopune proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu  
Proračun Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu Financijski izvještaji Grada Križevaca za I-XII mjesec 2016.
Obrazloženje Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu Konsolidirani financijski izvještaji Grada Križevaca za I-XII mjesec 2016.
Plan razvojnih programa 2016. do 2018. godine Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu
Proračun u malom Grada Križevaca za 2016. godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2016. godinu 
2015. GODINA
 PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA
Proračun Grada Križevaca za 2015. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
Proračun u malom Grada Križevaca za 2015. godinu Godišnji financijski izvještaj Grada Križevaca za 2015. godinu
Prijedlog proračuna Godišnji financijski izvještaj Grada Križevaca za 2015. godinu referentna stranica
Prijedlog proračuna Grada Križevaca za 2015. godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2015. godine
 
Polugodišnji financijski izvještaj (razina 23) Grada Križevaca za 2015. godinu
  Polugodišnji financijski izvještaj (razina 22) Grada Križevaca za 2015. godinu
2014. GODINA
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu

Godišnji financijski izvještaj Grada Križevaca za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu

Proračun Grada Križevaca za 2014. godinu Prihodi za 2014.
  Rashodi za 2014.
  Rashodi za 2014. - posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2014. godine
Prijedlog proračuna  
Prijedlog Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu  
   
2013. GODINA
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2013. godinu
  Prihodi za 2013.
  Prihodi za 2013. Grad-korisnici
  Rashodi za 2013.
  Rashodi za 2013. - funkcijska klasifikacija proračuna
Prijedlog proračuna Rashodi za 2013. - grafički prikaz
Prijedlog Proračuna Grada Križevaca za 2013. godinu Rashodi za 2013. - posebni dio
 

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2013. godinu za 2013. godinu

  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2013. godine
2012. GODINA
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA
IZVRŠENJE PRORAČUNA
GRADA KRIŽEVACA

Projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu Prihodi za 2012.
Odluka o izvršenju proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu Rashodi za 2012.
Proračun Grada Križevaca za 2012. godinu Rashodi za 2012. - funkcijska klasifikacija proračuna
  Rashodi za 2012. - grafički prikaz
  Rashodi za 2012. - posebni dio

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2012. godine
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA ZA 2011. GODINU 
Rebalans proračuna Grada Križevaca za 2011. godinu   
Proračun Grada Križevaca za 2011. godinu
   
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA ZA 2010. GODINU 
Proračun Grada Križevaca za 2010. godinu  
   
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA ZA 2009. GODINU 
Proračun Grada Križevaca za 2009. godinu  
   
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA ZA 2008. GODINU 
Proračun Grada Križevaca za 2008. godinu  
   

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com