Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti obavlja poslove s područja komunalnog gospodarstva u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09).

Izrađuje programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture te izrađuje izvještaje o njihovom izvršenju, donosi rješenja o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i korištenju javnih površina. U okviru programa održavanja brine o: održavanju nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, javne čistoće, javne rasvjete i provođenju komunalnog reda. Također, rješava imovinsko pravne odnose, te provodi natječaje za kupnju i prodaju imovine Grada.

Unutar Upravnog odjela, Odjel za graditeljstvo brine o održavanju gradske imovine i sakralnih objekata, obavlja poslove oko izrade GUP-a, PPUG-a, DPU-a, Izvješća o stanju u prostoru te predlaže Program mjera za unapređenje stanju u prostoru.

Sukladno Zakonu o otpadu brine o zaštiti okoliša, daje suglasnost vezano za ishođenje lokacijskih dozvola kao stranka u postupku te priprema akte iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonima i Statutom Grada Križevaca.

Pročelnik odjela je Anđelko Nervo.

 
Graditeljstvo i planovi

GUP i PPU

Stanovi i poslovni prostori
Komunalno redarstvo

Djelokrug rada

  • provođenje Odluke o komunalnom redu
  • kontrola rada Zimske službe
  • održavanje javnih i zelenih površina

Odluke

Komunalni doprinos i komunalna naknada
Ceste
Voda i odvodnja
Zaštita okoliša
Ostale komunalne djelatnosti
  • Deratizacija
  • Dimnjačarstvo
  • Odlukom o Komunalnim djelatnostima Grada Križevaca povjeravanje dimnjačarske službe povjereno je Komunalnom poduzeću Križevci. Voditelj službe je Zvonimir Palić kojem se možete obratiti na broj telefona 091-1720-924.

            Poslove higijeničarske službe obavlja veterinarska stanica "Nova" Koprivnica. Poslovi higijeničarske službe sastoje se od hvatanja pasa lutalica, te otklanjanju uginulih životinja (psi, mačke, lisice,...).
           Za sve informacije možete se obratiti svakim radnim danom na broj telefona komunalnog redara Kuntić Zdenka 091-1720-968 ili Ruganec Josipa 091-1720-969.

Zimska služba

Iz odluke o komunalnom redu

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 65.
Uklanjanje snijega i leda sa javno – prometnih površina vrši Komunalno poduzeće prema
Planu zimske službe koji usvaja Gradsko poglavarstvo na prijedlog Komunalnog poduzeća.
Snijeg i led s krovova zgrada uz javne površine uklanja vlasnik ili korisnik zgrade kada
postoji opasnost da se odroni i ugrozi sigurnost prolaznika ili prometa.

Članak 66.
Za uklanjanje snijega i leda s javno – prometnih površina (nogostupa) odgovorni su vlasnici ili korisnici zemljišta ili zgrada uz tu površinu.

Za sve informacije možete se obratiti svakim radnim danom na broj telefona rukovoditelja RJ Čistoće Škledar Darija 091-1720-921 ili komunalnog redara Kuntić Zdenka 091-1720-968 te Ruganec Josipa 091-1720-969.

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com