Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području Grada Križevaca ostvaruje se putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevaca, Gradskog društva Crvenog križa, osnovnih škola te djelovanjem humanitarnih udruga.

Sredstva za javne potrebe iz Programa, raspoređuju se na programom redovnog financiranja temeljem odluka, zaključaka, sporazuma i zakonskih propisa i na program humanitarnih i ostalih udruga.

Socijalna pomoć za socijalno ugrožene osobe na području Grada Križevaca provodi se kroz nekoliko oblika pomoći i subvencija:

  • Naknadu za troškove stanovanja
  • Jednokratnu naknadu
  • Podmirenje pogrebnih troškova
  • Pravo na troškove ogrjeva
  • Dar za božićne blagdane
  • Subvenciju usluge pomoći u kući
  • Subvenciju troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži
  • Dar rodiljama
  • Brigu o starijim i nemoćnim osobama
 
 
Sukladno odredbama Proračuna Grada Križevaca u Razdjelu 3. - Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program socijalne pomoći obitelji i kućanstvima, Potprogram naknada i pomoć rodiljama planirana su sredstva za isplatu pomoći rodiljama, koje za vrijeme rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Križevaca.
 
POMOĆ ZA OGRJEV

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13 i 152/14), Koprivničko-križevačka županija svake godine u svom Proračunu osigurava sredstva za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženim samcima ili obiteljima koji se griju na drva.

Sredstva osigurana u Proračunu Koprivničko-križevačke županije

BRIGA O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada Križevaca
Zaključak o minimalnim uvjetima za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada Križevaca
Ugovor o međusobnim odnosima u sufinanciranju troškova smještaja korisnika s područja Grada Križevaca u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
Ugovor o pristupanju programu sufinanciranja troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada Križevaca

Vodič za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi
Zahtjev za sufinanciranje troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada Križevaca

GERONTO SLUŽBA (.pdf, 60kB)

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com