OBRAZOVANJE
 
PREDŠKOLSKI ODGOJ

Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja i skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima te, iznimno, u drugim ustanovama i udrugama. Jedinice lokalne uprave i samouprave donose programe javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za svoje područje, te utvrđuju mjerila za financiranje programa iz svog proračuna i mjerila za sudjelovanje roditelja djece u cijeni programa. Ministarstvo prosvjete i športa utvrđuje mjerila za sufinanciranje pojedinih programa iz državnog proračuna (programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi predškole i sl.)

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Križevaca u (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju koje će se financirati iz Proračuna Grada Križevaca, u dijelu koji se odnosi na javne potrebe od interesa za Grad Križevce.

Predškolski odgoj na području Grada Križevaca provodi  se djelovanjem:

  • Dječjeg vrtića Križevci
  • Dječjeg vrtića "Zraka sunca"
  • Dječjeg vrtića Svetog Josipa
  • Dječjeg vrtića "Čarobna šuma"
  • Dječjeg vrtića Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
  • Predškole Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
 
GRAD I DJEČJI VRTIĆI
Grad Križevci osigurava sredstva za Program na način da za Dječji vrtić Križevci i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci sredstva osigurava prema preuzetim obavezama osnivača, odnosno prema Sporazumu o načinu sufinanciranja troškova vezanih uz rad Programa predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju) pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, dok smještaj djece u Dječjem vrtiću "Zraka sunca" i Dječjem vrtiću Svetog Josipa sufinancira u iznosu od 820,00 kn po djetetu, odnosno u Dječjem vrtiću "Čarobna šuma" u iznosu od 920,00 kuna po djetetu. Ostale potrebe za sufinanciranjem smještaja djece predškolske dobi u specijalizirane ustanove, vrše se prema važećim propisima.
 
POPIS DJEČJIH VRTIĆA U GRADU
NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL/WEB STRANICA

Dječji vrtić Križevci

Matije Gupca 32
048/681-309
048/271-208

djecjivr@globalnet.hr

Dječji vrtić "Zraka sunca" Potočka ulica bb
048/718-657
048/270-081
zraka-sunca@kc.t-com.hr
www.zraka-sunca.hr
Dječji vrtić Svetog Josipa Trg Josipa Jurja Strossmayera
048/711-502
048/270-034
d.v.sv.josipa1@kc.t-com.hr
Dječji vrtić "Čarobna šuma" Trg svetog Florijana 14a 048/498-539 vrtic.carobnasuma@gmail.com
Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Matije Gupca 36
048/712-630
048/712-630
ccokrizevci@net.hr
http://coor-kz.org
Predškola G.Š. Alberta Štrige Trg Antuna Gustava Matoša 4
048/711-274
048/711-274
os-krizevci-003@skole.htnet.hr
www.glazbenaskolakrizevci.hr
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GRADU
 

Program javnih potreba u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca sadrži osnovne i dodatne programe u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca, a ostvaruje se putem:

  • Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
  • Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci
  • GŠ Alberta Štrige Križevci
  • Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
 
GRAD - OSNIVAČ OSNOVNIH ŠKOLA U GRADU

Do 2008. godine brigu o osnovnim i srednjim školama na području Grada vodi Koprivničko-križevačka županija i u tom periodu ostvarena su značajna ulaganja u školstvo. Grad Križevci 2008. godine preuzima osnivačka prava nad osnovnim školama na području grada Križevaca, čime osnovne škole Ljudevita Modeca, "Vladimir Nazor", Glazbena škola AlbertaŠtrige i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju prelaze u nadležnost Grada.

Odluka o preuzimanju osnovnih škola (.pdf, 80kB)

POPIS OSNOVNIH ŠKOLA U GRADU
NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL/ WEB STRANICA
O.Š. Ljudevita Modeca Franje Račkog 3 048/681-677

os-krizevci-001@skole.t-com.hr
www.osmodec.wikispaces.com

O.Š. "Vladimir Nazor" Bana Josipa Jelačića 23 048/681-486 tajnistvo@email.t-com.hr
www.os-vnazor-kc.skole.hr
G.Š. Alberta Štrige Trg Antuna Gustava Matoša 4
048/711-274
048/711-274
os-krizevci-003@skole.htnet.hr
www.glazbenaskolakrizevci.hr
Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Matije Gupca 36
048/712-630
048/712-630
ccokrizevci@net.hr
http://coor-kz.org

 

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GRADU
Na području Grada srednjoškolsko obrazovanje provodi se u 4 srednje škole, a to su: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Srednja škola "Ivan Seljanec", Srednja gospodarska škola Križevci te Srednja škola Glazbene škole Alberta Štrige.
 
GRAD I SREDNJE ŠKOLE

Pored svakodnevne suradnje sa srednjoškolskim obrazovnim ustanovama, Grad za učenike srednjih škola s prijavljenim prebivalištem na području grada Križevaca, a u školu putuju autobusom ili vlakom, subvencionira troškove prijevoza u visini od 20% od umanjene cijene mjesečne karte za popust autobusnog prijevoznika te 20% cijene mjesečne ili polumjesečne putne karte u željezničkom prometu.

Zaključak o subvencioniranju autobusnog i željezničkog prijevoza učenika srednjih škola (.pdf, 90kB)

 
POPIS SREDNJIH ŠKOLA U GRADU
NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL/ WEB STRANICA
Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Milislava Demerca 8 048/682-613

ured@gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr
www.gimnazija-izdijankovečkoga-kc.skole.hr

Srednja škola "Ivan Seljanec" Trg svetog Florijana 14b 048/279-491 ss-i.seljanec@kc.t-com.hr
www.ss-iseljanec-kc.skole.hr
Srednja gospodarska škola Mislislava Demerca 1
048/682-614

zoranvrhovec@gmail.com
www.ss-gospodarska-kc.skole.hr

Srednja glazbena škola Alberta Štrige Trg Antuna Gustava Matoša 4
048/711-274
048/711-274
os-krizevci-003@skole.htnet.hr
www.glazbenaskolakrizevci.hr

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com