Stručna služba

Stručna služba Grada obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u svezi s radom Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela, a posebice poslove koji se odnose na pripremu i održavanje sjednica Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika, izradu nacrta akata, zaključaka, izvješća, programa i zapisnika, praćenje izvršenja donijetih akata, stručnu obradu akata donijetih na sjednicama radi njihove objave u Službenom vjesniku te pružanje stručne tehničke pomoći članovima Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika.

Stručna služba obavlja i poslove za Mjesnu samoupravu, Gradski savjet mladih, nacionalne manjine te adminstrativno-tehničke i protokolarne poslove u svezi obnašanja dužnosti gradonačelnika, kadrovske poslove, uredsko poslovanje, prijem i otpremu pošte te poslove ekonomata.

Po potrebi, Stručna služba pruža pravnu i administrativnu pomoć drugim upravnim odjelima Grada te gradskih ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač Grad. Stručna služba pruža administrativne, stručne i tehničke poslove za potrebe rada izbornih povjerenstava i provedbe izbora, surađuje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako u Hrvatskoj tako i izvan naših granica.

Stručna služba brine o održavanju službenih web stranica Grada, izradi i objavi tekstova, fotogaleriji, izradi i slanju priopćenja te organiziranju i vođenju tiskovnih konferencija. U nadležnost Stručne službe spada i zastupanje Grada u sudskim postupcima te upravljanje sustavom kvalitete ISO 9001 i informacijske sigurnosti 27001.

Pročelnica Stručne službe je Ana Lukačić-Lojen, dipl.iur.

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com