ARHIVU DOKUMENATA NATJEČAJA ZA 2016. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE

ARHIVU DOKUMENATA NATJEČAJA ZA 2017. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA, JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH MANIFESTACIJA TE GRAĐANSKIH INICIJATIVA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2018. GODINI IZ PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA, JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH MANIFESTACIJA TE GRAĐANSKIH INICIJATIVA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2018. GODINI IZ PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

1. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja kulture koje provode udruge u 2018. godini

Grad Križevci poziva udruge s područja Grada Križevaca koje su programski usmjerene na rad u području kulture da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro iz područja kulture.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Natječaj- kultura 2018 37.96 KB 2018-01-10 13:12:20
A Microsoft Word file Obrazac_1_-_opis_programa 2018 103.93 KB 2018-01-10 13:12:20
A Microsoft Excel file Obrazac_2_-_Proracun_programa 2018 27.39 KB 2018-01-10 13:12:20
A Microsoft Word file Obrazac_3_-__izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja 2018 33.78 KB 2018-01-10 13:12:21
A Microsoft Word file Obrazac_4_-_zahtjev_za_isplatom 2018 45.34 KB 2018-01-10 13:12:21
A Microsoft Excel file Obrazac_5_-Specif troškova uz zahtjev 2018 30.5 KB 2018-01-10 13:12:19
A Microsoft Word file Obrazac_6_-opisni izvještaj projekta 2018 256 KB 2018-01-10 13:12:19
A Microsoft Excel file Obrazac_7_-_financijsko_izvjesce 2018 16.75 KB 2018-01-10 13:12:20
A Microsoft Word file Obrazac_8_ procjena kvalitete prijave 2018 323 KB 2018-01-10 13:12:20
A Microsoft Word file Obrazac_9_-_ugovor_o_financiranju 224.5 KB 2018-01-10 13:12:20
An Adobe Acrobat file Odluka o načinu raspodjele sredstava-kultura 2018 147.44 KB 2018-01-10 13:12:20
A Microsoft Word file Upute za prijavitelje kultura 2018 113.8 KB 2018-01-10 13:12:20

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja kulture za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.

 

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti koje provode udruge u 2018. godini

Grad Križevci poziva udruge s područja Grada Križevaca koje su programski usmjerene na rad u području socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Natječaj- socijalna skrb 43.2 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Word file Obrazac_1_-_opis_programa 2018 99.71 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Excel file Obrazac_2_-_Proracun_programa 2018 27.39 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Word file Obrazac_3_-__izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja 2018 33.78 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Word file Obrazac_4_-_zahtjev_za_isplatom 2018 45.34 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Excel file Obrazac_5_-Specif troškova uz zahtjev 2018 30.5 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Word file Obrazac_6_-opisni izvještaj projekta 2018 256 KB 2018-01-10 13:12:55
A Microsoft Excel file Obrazac_7_-_financijsko_izvjesce 2018 16.75 KB 2018-01-10 13:12:55
A Microsoft Word file Obrazac_8_ procjena kvalitete prijave 2018 323.5 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Word file Obrazac_9_-_ugovor_o_financiranju 224.5 KB 2018-01-10 13:12:54
An Adobe Acrobat file Odluka o načinu raspodjele sredstava-socijalna skrb-2018 153.1 KB 2018-01-10 13:12:54
A Microsoft Word file Upute za prijavitelje- socijalna skrb 2018 126.58 KB 2018-01-10 13:12:54

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.

 

3. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge u 2018. godini

Grad Križevci poziva udruge s područja Grada Križevaca koje su programski usmjerene na rad u području sporta i rekreacije da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja sporta i rekreacije.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Natječaj- sport 2018 34.41 KB 2018-01-10 13:13:05
A Microsoft Word file Obrazac_1_-_opis_programa 2018 99.79 KB 2018-01-10 13:13:05
A Microsoft Excel file Obrazac_2_-_Proracun_programa 2018 27.39 KB 2018-01-10 13:13:05
A Microsoft Word file Obrazac_3_-__izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja 2018 33.78 KB 2018-01-10 13:13:05
A Microsoft Word file Obrazac_4_-_zahtjev_za_isplatom 2018 45.34 KB 2018-01-10 13:13:06
A Microsoft Excel file Obrazac_5_-Specif troškova uz zahtjev 2018 30.5 KB 2018-01-10 13:13:04
A Microsoft Word file Obrazac_6_-opisni izvještaj projekta 2018 256 KB 2018-01-10 13:13:04
A Microsoft Excel file Obrazac_7_-_financijsko_izvjesce 2018 16.75 KB 2018-01-10 13:13:04
A Microsoft Word file Obrazac_8_ procjena kvalitete prijave 2018 322.5 KB 2018-01-10 13:13:05
A Microsoft Word file Obrazac_9_-_ugovor_o_financiranju 224.5 KB 2018-01-10 13:13:05
An Adobe Acrobat file Odluka o načinu raspodjele sredstava- sport 2018 152.52 KB 2018-01-10 13:13:05
A Microsoft Word file Upute za prijavitelje 2018.-sport 119.47 KB 2018-01-10 13:13:05

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.

 

4. Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva

Grad Križevci poziva udruge i druge neprofitne organizacije (ustanove, zaklade, vjerske zajednice, turistička i druge zajednica i dr.) i građane pojedince da se prijave za dodjelu srestava putem pokroviteljstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grad Križevce koja se provode tijekom 2018. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Filename Size Date & Time
A Microsoft Excel file Financijsko_izvjesce 60.57 KB 2018-01-02 12:44:32
A Microsoft Word file Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja 51.5 KB 2018-03-12 10:37:52
A Microsoft Word file Izjava_o_podmirenim_obvezama 49 KB 2018-03-12 10:37:54
A Microsoft Word file Javni_poziv_za_pokroviteljstva 56.5 KB 2018-09-21 10:38:19
A Microsoft Word file Obrazac_prijave 89 KB 2018-03-12 10:37:53
A Microsoft Word file Opisni_izvjestaj_projekta 115 KB 2018-01-02 12:44:32
A Microsoft Word file Upute_za_prijavitelje 106 KB 2018-09-21 10:38:16

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com