Na ovoj stranici izdvojena su pitanja vijećnika sa pisanim odgovorima. Pitanja na koja je usmeno odgovoreno na samoj sjednici Vijeća nalaze se zajedno s odgovorima u Zapisniku sa te sjednice.

 

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca, održanoj 19. prosinca 2014. godine postavljena su sljedeća pitanja i dani su priloženi odgovori.

Pitanja iz domene Stručne službe
Prijepis tonske snimke:
"Damir Špoljar: Ako nisam dobio odgovore na pitanje vezano uz troškove rada mjesnih odbora kao i tražene kopije zapisnika sa sjednice Mjesnih odbora. Podsjetio bi predsjednika Gradskog vijeća na članak 20 Statuta Grada Križevaca koji kaže da se predsjednik Gradskog vijeća brine i o zaštiti prava vijećnika. A kako je moje pravo kao vijećnika da te materijale tražim, tako je gospodine predsjedniče vaša obaveza da se pobrinete da i oni i dođu do vijećnika. "
ODGOVOR

Pitanja iz domene Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti
"Mira Harča: Kolega Škvorc je na jednom od vijeća napomenuo da su ljudi primijetili da se reklamni materijali odlažu neprikladno. Ja sad ponovno ponavljam da je istina da je tako. Da se tu ništa nije popravilo. Imate tih materijala na živici, u živici, na travnjaku, pred vratima. Jedan trgovački centar je to riješio pristojno, a ja predlažem da se ostalim trgovačkim centrima uputi prijedlog da oni sami izmisle način kako će dostavljati taj reklamni materijal, a da ljude ne ljute. Nisam za ukidanje da se ne raspačava, jer nekoliko ljudi dobiva nešto kuna za to. "
ODGOVOR


Pitanja iz domene Upravnog odjela za gospodarstvo i financije
"Željko Berend: jer sam dobio odgovor na pitanje HNS-a u vezi onog cvijeća. Koje grad nabavlja za svoje potrebe, ali vjerojatno se promaklo pa nije odgovor potpun, pa ako može da taj odgovor se dostavi potpun za slijedeću jednu sjednicu, a to je specifikacija za koje prigode i koji iznos po prigodi?
Marijan Vuković: moram reći da sam prošli puta tražio na sjednici da mi se da ispis transakcija koje su napravljene gradskom karticom, poslovničkom, poslovnom karticom. Nisam to dobio pa se nadam da do idućeg gradskog vijeća ću dobiti."

ODGOVOR

PRILOG ODGOVORU

PRILOG ODGOVORU

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com